Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο 8.00 - 18.30

Λιποσυλλέκτης INOX 17 lt

ΝΕΟ

Mηχανικός λιποσυλλέκτης, τοποθετείται κάτω ή δίπλα από την λάντζα και τα πλυντήρια, για τον διαχωρισµό λαδιών-λίπους και υπολειµµάτων τροφής. Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαµενή από όπου και γίνεται η περισυλλογή. Ο λιποσυλλέκτης χωρίζεται σε ανεξάρτητους λειτουργικούς χώρους µέσω των ειδικών διαφραγµάτων - κάθετα χωρίσµατα. Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται αρχικά σε Ανασχετή Ροής - κατακόρυφο σωλήνα για µείωση της ταχύτητας εισόδου και κατόπιν σε Θάλαµο Καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα τα στερεά και τα λίπη αρχίζουν να ανεβαίνουν προς την επιφάνεια. Όλα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο Θάλαµο Επίπλευσης όπου πραγματοποιείται ο διαχωρισµός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα καθαρά ύδατα είναι αυτά που εξέρχονται µέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση. Όλα τα στερεά απόβλητα και τα λίπη αφαιρούνται περιοδικά πολύ εύκολα.

  • Διάσταση: 34x22x24 (ΜxΠxΥ) 
  • Χωρητικότητα: λίπους  8 lt 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 150,00 € 


186,00 € 210,00 €

Κωδικός Προϊόντος    lip 17